Vzdělávání zaměstnanců

V letech 2017-2019 firma realizuje projekt „Vzdělávání zaměstnanců – Alviso Recruitment s.r.o.., podpořený Evropským sociálním fondem. Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností a produktového školení prostřednictvím interního lektora.

Evropská Unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Společnost Alviso Recruitment s.r.o.
se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie ve výši 85% celkových způsobilých výdajů realizuje projektu s názvem „Vzdělávání zaměstnanců – Alviso Recruitment s.r.o.“ s reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004454. Předpokládaná doba realizace projektu je od 1.8.2017 do 31.12.2018.

Popis projektu: Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností a produktového školení.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Aktuality:
06/2017: Společnost Alviso Recruitment s.r.o. úspěšně zrealizovala výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit. Výběrové řízení bylo řádně zveřejněno na stránkách Evropského sociálního fondu v sekci Zadávací řízení. Výběrové řízení bylo ukončeno výběrem dodavatele.